22. 10. 2019  23:54 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Extrakcia mikroskopických informácii o elektrónovej štruktúre molekúl z experimentálnych difrakčných údajov.

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Extrakcia mikroskopických informácii o elektrónovej štruktúre molekúl z experimentálnych difrakčných údajov.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.ÚFCHCHF FCHPT [ukončené]+421 918 674 789
Ing. Martin Grančay, PhD.PS Dek FCHPT+421 905 960 490NB - 2.posch, B 237

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ