7. 12. 2019  2:21 Ambróz
Akademický informační systém

Projekty


The extraction of microscopic information on electronic structure of molecules from experimental diffraction data.

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je kombinovať vysoko presné a vysoko kvalitné röntgenové difrakčné dáta (získané na STU) s kvantovochemickými výpočtami na niektorých zlúčeninách prechodných prvkov. Cieľom je získať precné rozdelenie elektónovej hustoty a ďalšie kvantovochemické informácie z fitovaných kvantovo-mechanických vlnových funkcií. Predpokladá sa, že získané vlastnosti budú presnejšie a reálnejšie, než tie, ktoré sa získajú iba za použitia teórie, alebo experimentu. Plánujeme použiť TONTO program, ktorý je dobre zdokumentovaný v literatúre vo viacerých publikáciách. Dôležitou skutočnosťou je i fakt, že cez našu vzájomnú spoluprácu budeme schopný začleniť do software nové možnosti, ktoré z nášho hľadiska prispejú k lepšiemu pochopeniu vzťahu elektrónová štruktúra - vlastnosti.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikace projektu:Bil/Austr/SR/STU/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0