23. 7. 2019  14:09 Oľga
Akademický informační systém

Projekty


Creation and administration of study program Constructions and transportation engineering in english language at Faculty of Civil engineering at STU in Bratislava

Garant: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je určený pre študentov magisterského štúdia programu "Konštrukcie a dopravné stavby" resp. príbuzných študijných programov na zahraničných univerzitách. Ich budúce realizácie priamo súvisia s bezpečnosťou a spoľahlivosťou stavieb. Pre zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských technických univerzít je potrebné otvoriť ich tiež študentom zo zahraničia. Základnou podmienkou na zvýšenie študentskej mobility je príprava a uskutočňovanie študijných programov v cudzom jazyku. Celá výučba akreditovaného študijného programu by sa mala uskutočňovať v anglickom jazyku.
Druh projektu:OP Vzdelávanie ()
Pracoviště:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikace projektu:JPD 3-083/2005 - 13120120281
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 09. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0