21. 10. 2019  2:23 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Zlepšovanie povedomia študentov stredných škôl a ich príprava pre štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Garant: prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vzbudenie záujmu a povedomia študentov stredných škôl o štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.Zvýšenie úrovne poznania a vedomostí.
Druh projektu:OP Vzdelávanie ()
Pracovisko:Dekanát (SvF)
Identifikácia projektu:JPD 3 2005/3-024 - 13120120242
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0