22. 10. 2020  14:34 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Pilotný projekt výučby vybraných moderných oblastí IT v procese celoživotného vzdelávania s využitím moderných vyučovacích metód

Garant: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.


Základné informácie      
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je rozšíriť kvalifikáciu zamestnancov štátnej a verejnej správy, malých a stredných podnikateľov v oblasti IT. Budú realizovanie nasledovné kurzy : Úvod do bezpečnosti informačnýchsystémov (BIS1), Pokročilý kurz informačnej bezpečnosti (BIS2), Základy sieťových technológií (ST1), Pokročilé sieťové technológie (ST2), Základy vnorených systémov (VS), Návrhové metódy digitálnych systémov (NMDS), Základy počítačovej gramotnosti (PG)
Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracovisko:
Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikácia projektu:131201110125
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 08. 2006
Dátum ukončenia projektu:
31. 07. 2008
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0