21. 10. 2019  7:02 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Technika návrhu digitálnych médií

Garant: doc. Ing. Martin Šperka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tento projekt podporuje vývoj kurikula a mobilitu študentov a učiteľov. Umožní použitie ECTS na STU a splní ciele inštitúcie vyučovať v angličtine. Umožní študentom STU s dobrými základnými vedomosťami, aby boli schopní súťažiť na medzinárodnej úrovnia zaistiť úroveň a obsah štúdia ekvivalentnú s ostatnými partnermi.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:29079-IC-1-2005-1-DK-ERASMUS-PROGUC-3
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2009
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0