18. 10. 2019  22:51 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Model kooperácie MSP SR na Európskej ragionálnej báze (MANUNET)

Garant: prof. Ing. Štefan Valčuha, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra výrobných systémov (SjF)
Identifikácia projektu:6RP/ERAC-CT-2006-36229 (MANUNET)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0