21. 9. 2019  6:36 Matúš
Akademický informačný systém

Projekty


Mathematica Explorer - lokalizácia interaktívnej matematickej encyklopédie

Garant: Mgr. Monika Kováčová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra matematiky (SjF)
Identifikácia projektu:686/131/2006 Min. dopravy
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0