24. 10. 2019  2:09 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Vzdelávanie učiteľov: podpora mentorov začínajúcich učiteľov v Európe

Garant: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vzdelávanie učiteľov: podpora mentorov začínajúcich učiteľov v Európe".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mária HricováOOČ Dek FIIT [ukončené]+421 (2) 21 022 2252.25
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.UISI FIIT+421 (2) 21 022 3163.16

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ