19. 10. 2019  22:43 Kristián
Akademický informační systém

Projekty


Teacher Induction: Supporting the Supporters of Novice Teachers in Europe

Garant: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Európska komisia vyvinula celoeurópsky rámec pre kvalifikácie a kompetencie učiteľov, je však potrebné venovať pozornosť špecifickým potrebám tých, ktorí vstupujú do profesie učiteľov a tiež tých, ktorí ich do tejto práce uvádzajú a podporujú ich v počiatočných fázach ich pôsobenia na školách. Projekt je zameraný najmä na - úlohu uvádzajúcich učiteľov - identiikáciu a analýzu ich práce - návrh nástrojov na identifikáciu potrieb uvádzajúcicj učiteľov - vyvolanie celoeurópskej diskusie o "dobrých praktikách" ich práce - formulovanie ponuky podporných stratégií pre tých, ktorí uvádzajú začínajúcich učiteľov do profesionálnej praxe - stimulovanie fýmeny skúseností medzi učiteľmi a tými, ktorí ich pripravujú na túto prácu - zahrnutie diskusie o vzdelávaní a podpore začínajúcich učiteľov do priorít európskej politiky - poskytnutie rozvoja a podpory tým, ktorí pomáhajú začínajúcim učiteľom v školách a mimo nich
Druh projektu:Comenius ()
Pracoviště:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikace projektu:128825-CP-1-2006-UK-Comenius-C21-TISSNTE
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 10. 2006
Datum ukončení projektu:30. 09. 2009
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0