22. 10. 2020  17:50 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Vzdelávanie učiteľov: podpora mentorov začínajúcich učiteľov v Európe

Garant: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.


Základné informácie         


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Európska komisia vyvinula celoeurópsky rámec pre kvalifikácie a kompetencie učiteľov, je však potrebné venovať pozornosť špecifickým potrebám tých, ktorí vstupujú do profesie učiteľov a tiež tých, ktorí ich do tejto práce uvádzajú a podporujú ich v počiatočných fázach ich pôsobenia na školách. Projekt je zameraný najmä na - úlohu uvádzajúcich učiteľov - identiikáciu a analýzu ich práce - návrh nástrojov na identifikáciu potrieb uvádzajúcicj učiteľov - vyvolanie celoeurópskej diskusie o "dobrých praktikách" ich práce - formulovanie ponuky podporných stratégií pre tých, ktorí uvádzajú začínajúcich učiteľov do profesionálnej praxe - stimulovanie fýmeny skúseností medzi učiteľmi a tými, ktorí ich pripravujú na túto prácu - zahrnutie diskusie o vzdelávaní a podpore začínajúcich učiteľov do priorít európskej politiky - poskytnutie rozvoja a podpory tým, ktorí pomáhajú začínajúcim učiteľom v školách a mimo nich
Druh projektu:
Comenius ()
Pracovisko:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:128825-CP-1-2006-UK-Comenius-C21-TISSNTE
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0