19. 9. 2019  0:25 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Adaptačné vzdelávanie pedagógov pre ovládanie inovatívnych technológií

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Uvedený cieľ má svoj nasledovný hlavný zámer: zvýšiť vedomostnú úroveň pedagógov, zvýšiť ich flexibilitu a adaptabilitu - získať komplexné vzdelanie z inovatívnych technológií v jednotlivých moduloch ukončené príslušným certifikátom. Súčasťou všetkých typov kurzov bude aj praktický nácvik uplatnenia pracovných zručností. -podporiť záujem pedagógov o Ďalšie vzdelávanie a vytvoriť im poznatkovú bázu. Samontná realizácia teoretického a praktického vzdelávania účastníkov kurzov prebieha na akademickej pôde MTF STU, čo im umožní odborné konzultácie a prístup k najovším informáciám. Okrem iného modulový systém vzdelávania (možnosť nadstavby a ďalšej špecializácie) umožňuje ďalší kvalifikačný rast a z toho vyplývajúce profesijné vzdelanie.
Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracovisko:Oddelenie projektového riadenia a verejného obstarávania (VPPT MTF)
Identifikácia projektu:11230100073
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.zodpovedný riešiteľ