18. 10. 2019  6:10 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


ACUMED - Inovatívny program tvorby moderných učebných osnov pre stredné zdravotnícke školy

Garant: Ing. Fedor Lehocki, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zaangažovaním do projektu okrem zdravotníckych subjektov aj technické inštitúcie sa projektu pridáva interdisciplinárny rozmer. Je to z dôvodu pôsobenia budúcich zdravotných profesionálov v multidisciplinárnych tímoch zahŕňajúcich spolu so zdravotníckym aj technický personál. Účelom poskytnutia poznatkov aj z iných ako medicínskych oblastí je snaha o lepšie pochopenie práce ostatných účastníkov tímu a tým zvýšenie jeho efektivity. Ku zvýšeniu flexibility budúcej pracovnej sily prispieva zameranie projektu aj na rekvalifikáciu učiteľov, ktorí budú prenášať nadobudnuté poznatky na žiakov aj po skončení projektu. Väčšina učiteľov odborných predmetov sú lekári, ktorí môžu priamo skĺbiť nadobudnuté interdisciplinárne poznatky so svojimi skúsenosťami čo len prispeje k zvýšeniu kvalifikácií frekventantov.
Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracovisko:Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Identifikácia projektu:13120120214
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2007
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0