17. 10. 2019  17:41 Hedviga
Akademický informační systém

Projekty


ACUMED - Innovation program aimed on creation of modern study materials for medical high schools

Garant: Ing. Fedor Lehocki, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zaangažovaním do projektu okrem zdravotníckych subjektov aj technické inštitúcie sa projektu pridáva interdisciplinárny rozmer. Je to z dôvodu pôsobenia budúcich zdravotných profesionálov v multidisciplinárnych tímoch zahŕňajúcich spolu so zdravotníckym aj technický personál. Účelom poskytnutia poznatkov aj z iných ako medicínskych oblastí je snaha o lepšie pochopenie práce ostatných účastníkov tímu a tým zvýšenie jeho efektivity. Ku zvýšeniu flexibility budúcej pracovnej sily prispieva zameranie projektu aj na rekvalifikáciu učiteľov, ktorí budú prenášať nadobudnuté poznatky na žiakov aj po skončení projektu. Väčšina učiteľov odborných predmetov sú lekári, ktorí môžu priamo skĺbiť nadobudnuté interdisciplinárne poznatky so svojimi skúsenosťami čo len prispeje k zvýšeniu kvalifikácií frekventantov.
Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracoviště:Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Identifikace projektu:13120120214
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 09. 2007
Datum ukončení projektu:30. 04. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0