24. 1. 2020  2:27 Timotej
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava a charakterizácia perspektívnych polovodičových heteroštruktúr a nanoštruktúr pre optoelektronické prvky

Garant: prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Príprava a charakterizácia perspektívnych polovodičových heteroštruktúr a nanoštruktúr pre optoelektronické prvky".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mgr. Jana JurkovičováOVV Dek FEI+421 (2) 60 291 310T139
prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.ÚEF FEI+421 (2) 60 291 652E505

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ