12. 11. 2019  13:50 Svätopluk
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava a charakterizácia perspektívnych polovodičových heteroštruktúr a nanoštruktúr pre optoelektronické prvky

Garant: prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Získanie nových vedeckých poznatkov pri vývoji a realizácií polovodičových heteroštruktúr na báze GaAs, AlGaAs, InGaAs, InP, GaN optimalizáciou technológie a vlastností heteroštruktúr. Optimalizácia štruktúr je realizovaná pomocou progresívnych diagnostických metód merania ich štrukturálnych, elektrických a optických vlastností. Optimalizované štruktúry budú bázou pre vývoj optoelektronických prvkov pre komunikačné a informačné technológie
Druh projektu:MVTS ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:S/P-B-kov
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0