18. 9. 2019  19:45 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum environmentálneho plánovania v Belehrade a Nisi

Garant: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Založenie BANEP centra ako inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie v oblasti priestorového plánovania a urbanizmu. Príprava intenzívneho kurzu, literatúry a učebných pomôcok v členení na moduly.
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Ústav Urbanizmu (FA)
Identifikácia projektu:IB-JEP_41059-2006
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0