20. 9. 2019  5:08 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Projekty


CEDIV-M II Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky

Garant: Mgr. Monika Kováčová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "CEDIV-M II Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mgr. Lucia AbrhanováDek SjF [ukončené]+421 (2) 57 296 244140
Mgr. Monika Kováčová, PhD.ÚMF SjF+421 (2) 57 296 220

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ