16. 10. 2019  22:46 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


CEDIV-M II Centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky

Garant: Mgr. Monika Kováčová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je v ďalšom vzdelávaní stredoškolských účiteľov matematiky podporiť ich orientáciu na ICT a získanie zručností použiteľných v inovatívnej forme výuky mtematiky na stredných školách.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra matematiky (SjF)
Identifikácia projektu:CEDIV M-II kód 13120120238
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 08. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0