25. 6. 2019  7:27 Tadeáš
Akademický informačný systém

Projekty


Durchfuhrung von Studienexkursionen mit Workschops im Bereich Gebäudetechnik

Garant: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Cezhraničná spolupráca - SK - AT ()
Pracovisko:Katedra technických zariadení budov (SvF)
Identifikácia projektu:52s02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:29. 11. 2005
Dátum ukončenia projektu:29. 11. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0