21. 9. 2019  4:30 Matúš
Akademický informačný systém

Projekty


Optimization of the robots and manipulators in the Scientific and Pedagogical Process at the Central and East European Universities

Garant: prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:CEEPUS ()
Pracovisko:Katedra výrobných systémov (SjF)
Identifikácia projektu:CII-RO-0105-01-0607
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0