17. 10. 2019  11:38 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Prepojenie zdravia a životného prostredia.

Garant: Ing. Andrea Šovčíková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Sustainable development, global change and ecosystems ()
Pracovisko:Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Identifikácia projektu:HENVINET No 037019
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 11. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0