Jul 17, 2019   11:21 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Projects


Current Problems in Spatial Development in Central and Eastern Europe - spatial innovation in the information society

Supervisor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predmetom výskumu je analýza súčasných vývojových trendov priestorového rozvoja v strednej a východnej Európe s dôrazom na priestorové inovácie v kontexte rozvoja informačnej spoločnosti, európskej integrácie a rozširovania EU, identifikácia problémov a vytvorenie systému koordinovaného vývoja a trasferu knowhow v rámci siete stredo a východoeurópskych inštitútov priestorového výskumu a plánovania SPA-CE.NET, ktorej koordinátorom je twining IOeR Dresden a SPECTRA Centre of Excellence EU pri FA STU.
Kind of project:MVTS ()
Department:Institute of Urban Design and Spatial Planning (FA)
Project identification:NEm/SR/STU4/07
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2007
Project close date:31. 12. 2009
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0