19. 9. 2019  0:33 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Aktuálne problémy priestorového rozvoja v strednej a východnej Európe - priestorove inovacie v informacnej spolocnosti

Garant: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predmetom výskumu je analýza súčasných vývojových trendov priestorového rozvoja v strednej a východnej Európe s dôrazom na priestorové inovácie v kontexte rozvoja informačnej spoločnosti, európskej integrácie a rozširovania EU, identifikácia problémov a vytvorenie systému koordinovaného vývoja a trasferu knowhow v rámci siete stredo a východoeurópskych inštitútov priestorového výskumu a plánovania SPA-CE.NET, ktorej koordinátorom je twining IOeR Dresden a SPECTRA Centre of Excellence EU pri FA STU.
Druh projektu:MVTS ()
Pracovisko:Ústav Urbanizmu (FA)
Identifikácia projektu:NEm/SR/STU4/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0