25. 9. 2020  23:11 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Vybudovanie excelentného pracoviska na riešenie elektrónovej štruktúry tuhých látok.

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
INTERREG III C ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:č. 14140200001
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
15. 07. 2005
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0