6. 8. 2020  23:51 Jozefína
Akademický informačný systém

Projekty


Vybudovanie excelentného pracoviska na riešenie elektrónovej štruktúry tuhých látok.

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vybudovanie excelentného pracoviska na riešenie elektrónovej štruktúry tuhých látok.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
ÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.
ÚFCHCHF FCHPT [ukončené]+421 918 674 789
Ing. Mária Kutešová
Dek FCHPT [ukončené]
+421 918 674 153
B 199

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ