13. 11. 2019  8:38 Stanislav
Akademický informačný systém

Projekty


Vybudovanie excelentného pracoviska na riešenie elektrónovej štruktúry tuhých látok.

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:INTERREG III C ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:č. 14140200001
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 07. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0