19. 9. 2019  0:10 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum celoživotného vzdelávania - zvyšovanie odborných zručností zamestnancov

Garant: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vytvára vhodné podmienky pre celoživotné vzdelávanie
Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracovisko:Katedra ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí (UA2 FA)
Identifikácia projektu:13120110152
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:06. 09. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0