22. 10. 2020  14:38 Sergej
Akademický informační systém

Projekty


Safety format for non-linear analysis of concrete structures

Garant: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.


Základní informace
   
Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Nová spoločná európska norma ponúka presnejšie modely analýzy nosných betónových konštrukcií umožňujúce hospodárnejšie navrhovať t.j. zohľadniť nelinearitu a plastické pôsobenie materiálov pri navrhovaní a overovaní konštrukcií s rovnakou úrovňou spoľahlivosti. Pri nelineárnej analýze neplatí princíp superpozície, a preto je priama aplikácia parciálnych súčiniteľov spoľahlivosti limitovaná. Aby bolo možné použiť výsledky nelineárnej analýzy v praxi, je treba najsť vhodný spoľahlivostný formát, ktorý zaručí požadovanú úroveň spoľahlivosti takto navrhovanej resp. overovanej konštrukcie.
Druh projektu:
Cezhraničná spolupráca - SK - CZ ()
Pracoviště:
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikace projektu:
MVTS - ČR/SR/STU07
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0