25. 8. 2019  22:57 Ľudovít
Akademický informačný systém

Projekty


Spoľahlivostný formát pre nelineárnu analyzu betónových konštrukcií

Garant: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Nová spoločná európska norma ponúka presnejšie modely analýzy nosných betónových konštrukcií umožňujúce hospodárnejšie navrhovať t.j. zohľadniť nelinearitu a plastické pôsobenie materiálov pri navrhovaní a overovaní konštrukcií s rovnakou úrovňou spoľahlivosti. Pri nelineárnej analýze neplatí princíp superpozície, a preto je priama aplikácia parciálnych súčiniteľov spoľahlivosti limitovaná. Aby bolo možné použiť výsledky nelineárnej analýzy v praxi, je treba najsť vhodný spoľahlivostný formát, ktorý zaručí požadovanú úroveň spoľahlivosti takto navrhovanej resp. overovanej konštrukcie.
Druh projektu:Cezhraničná spolupráca - SK - CZ ()
Pracovisko:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikácia projektu:MVTS - ČR/SR/STU07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0