16. 10. 2019  9:14 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Spoľahlivostný formát pre nelineárnu analyzu betónových konštrukcií

Garant: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Spoľahlivostný formát pre nelineárnu analyzu betónových konštrukcií".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.KBKM SvF+421 (2) 59 274 508A 4/402
Erika KanalováOPVV Dek SvF+421 (2) 59 274 393C1/8

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ