16. 10. 2019  13:59 Vladimíra
Akademický informační systém

Projekty


Safety format for non-linear analysis of concrete structures

Garant: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Nová spoločná európska norma ponúka presnejšie modely analýzy nosných betónových konštrukcií umožňujúce hospodárnejšie navrhovať t.j. zohľadniť nelinearitu a plastické pôsobenie materiálov pri navrhovaní a overovaní konštrukcií s rovnakou úrovňou spoľahlivosti. Pri nelineárnej analýze neplatí princíp superpozície, a preto je priama aplikácia parciálnych súčiniteľov spoľahlivosti limitovaná. Aby bolo možné použiť výsledky nelineárnej analýzy v praxi, je treba najsť vhodný spoľahlivostný formát, ktorý zaručí požadovanú úroveň spoľahlivosti takto navrhovanej resp. overovanej konštrukcie.
Druh projektu:Cezhraničná spolupráca - SK - CZ ()
Pracoviště:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikace projektu:MVTS - ČR/SR/STU07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0