16. 12. 2019  14:24 Albína
Akademický informační systém

Projekty


SUSTAINABLE ROOF EXTENSION RETROFIT FOR HIGH-RISE SOCIAL HOUSING IN EUROPE ? SURE-FIT

Garant: Ing. Kristián Szekeres, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Obnova bytových domov postavené s použitím panelovej technológie s cieľom zníženia ich energetickej náročnosti s využitím progresívnych technológií (nadstavby bytových domov použitím priemyselne vyrábaných prefabrikátov), na základe trransferu najprogresívnejších európskych skúseností členov medzinárodného konzorcia SuRe-Fit.
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracoviště:Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva (SvF)
Identifikace projektu:EIE/06/068/SI2.448123
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0