21. 11. 2019  9:40 Elvíra
Akademický informačný systém

Projekty


Obnova sociálnych bytových domov s využitím energeticky úsporných technológií a nadstavieb na základe európskych skúseností

Garant: Ing. Kristián Szekeres, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Obnova bytových domov postavené s použitím panelovej technológie s cieľom zníženia ich energetickej náročnosti s využitím progresívnych technológií (nadstavby bytových domov použitím priemyselne vyrábaných prefabrikátov), na základe trransferu najprogresívnejších európskych skúseností členov medzinárodného konzorcia SuRe-Fit.
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva (SvF)
Identifikácia projektu:EIE/06/068/SI2.448123
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0