19. 9. 2019  0:30 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Agenda 21 ? Trvalo udržateľný rozvoj vidieka

Garant: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Prispieť k riešeniu problémov vidieka - predovšetkým odchodu obyvateľstva do miest - formou 2 seminárov a 2 pilotných projektov
Druh projektu:Interreg IIIA: SR - Rakúsko ()
Pracovisko:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:14130200075
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0