24. 8. 2019  8:42 Bartolomej
Akademický informačný systém

Projekty


Plánovanie a výstavba v kontexte

Garant: Ing. arch. Valéria Lesňáková


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu vytvoriť kurz pre potreby praxe na doplnenie vzdelania v oblasti výstavby ? V Existujúcom kontexte.?
Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracovisko:Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva (SvF)
Identifikácia projektu:D/06/B/F/PP 146 454
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2008
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0