16. 6. 2019  2:36 Blanka
Akademický informačný systém

Projekty


Masterský kurz v Environmentalistike v Ruskej republike

Garant: PhDr. Štefan Huszár, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vytvorenie unikátneho kurzu pre RF ? Master v Environmentálnom práve a politike podľa štandardov EU
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Katedra humanitných vied (SvF)
Identifikácia projektu:J.E.P. No. 25186 -2004(Joint European Projects)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2008
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0