18. 6. 2019  9:24 Vratislav
Akademický informačný systém

Projekty


Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR

Garant: prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:JPD 3 2005/NP1-047, kód 13120200115
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:28. 06. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0