9. 12. 2019  20:08 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Automatizované výrobné systémy a progresívne technológie

Garant: Ing. Angel Pavlov, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Automatizované výrobné systémy a progresívne technológie".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mgr. Lucia AbrhanováDek SjF [ukončené]+421 (2) 57 296 244140
Ing. Angel Pavlov, CSc.ÚSETM SjF [ukončené]

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ