20. 11. 2019  2:10 Félix
Akademický informačný systém

Projekty


Automatizované výrobné systémy a progresívne technológie

Garant: Ing. Angel Pavlov, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra výrobných systémov (SjF)
Identifikácia projektu:SK-BUL 00106
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0