22. 1. 2020  11:46 Zora
Akademický informačný systém

Projekty


Rizikové látky v komunálnom a priemyselnom vodnom cykle.

Garant: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Rizikové látky v komunálnom a priemyselnom vodnom cykle.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.OEI ÚCHEI FCHPT, ext SjF+421 (2) 59 325 234747, nová budova, blok B, 7. poschodie
Ing. Mária KutešováDek FCHPT [ukončené]+421 918 674 153B 199

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ