22. 10. 2020  8:56 Sergej
Akademický informační systém

Projekty


Hazardous pollutants in urban and industrial water cycle.

Garant: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.


Základní informace
         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom je prepojiť výskumníkov a učiteľov z univerzít v Brne, Viedni a Bratislave a zlepšiť ich vzájomnú komunikáciu a spoluprácu. 3 workshopy o rizikových látkach a odstraňovaní nutrientov budú zorganizované. Ďalším cieľom spoločných zasadnutí pracovných kolektívov z projektu je príprava budúcich medzinárodných projektov (výskumných a Erazmus pedagogických projektov).
Druh projektu:
-- Iný medzinárodný -- ()
Pracoviště:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikace projektu:042
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 04. 2007
Datum ukončení projektu:
30. 11. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0