22. 10. 2019  6:42 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Rizikové látky v komunálnom a priemyselnom vodnom cykle.

Garant: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom je prepojiť výskumníkov a učiteľov z univerzít v Brne, Viedni a Bratislave a zlepšiť ich vzájomnú komunikáciu a spoluprácu. 3 workshopy o rizikových látkach a odstraňovaní nutrientov budú zorganizované. Ďalším cieľom spoločných zasadnutí pracovných kolektívov z projektu je príprava budúcich medzinárodných projektov (výskumných a Erazmus pedagogických projektov).
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:042
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2007
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0