22. 10. 2019  3:09 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


In situ spektroelektrochémia nových materiálov s konjugovaným pí-systémom pre optoelektroniku, senzoriku a katalýzu.

Garant: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "In situ spektroelektrochémia nových materiálov s konjugovaným pí-systémom pre optoelektroniku, senzoriku a katalýzu.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Mária KutešováDek FCHPT [ukončené]+421 918 674 153B 199
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.ÚFCHCHF FCHPT+421 (2) 59 325 537200, stará budova, 2. poschodie

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ