14. 10. 2019  13:44 Boris
Akademický informační systém

Projekty


In situ spectroelectrochemistry of new materials with extended pi-system for applications in optoelectronic devices, sensors and catalysis.

Garant: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zameranie projektu spadá do oblasti využitia kombinácie elektrochémie a EPR spolu s optickou (UV-Vis-NIR) spektroskopiou, ktorá je veľmi dobre využiteľná na pochopenie podstaty redox procesov a získanie významných informácií pre zložité redox reakcie, ktoré prechádzajú cez radikálové medziprodukty. EPR spektrum poskytuje významné chemické informácie, technika je veľmi citlivá a pri meraniach sa aplikuje na vzorku nízkoenergetické žiarenie, čím skúmaný systém zostáva neporušený. Na druhej strane UV-Vis-NIR spektroskopia poskytuje dôležité informácie o chemických entitách, ktoré nie je možné sledovať EPR technikou.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko ()
Pracoviště:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikace projektu:3 Fokoop DEU/1063827
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0