22. 10. 2019  8:43 Sergej
Akademický informační systém

Projekty


Ecological Liquidation of Rubber Waste by Mobile Equipment.

Garant: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Spracovanie technickej štúdie a na jej základe vypracovanie návrhu modelového laboratórneho prototypového zariadenia na ekologické spracovanie odpadov z gumy pyrolýzou, resp. pyrolýze podobnými postupmi. Hodnotenie zloženia, chemických parametrov a potenciálneho využitia produktov vznikajúcich pri spracovaní odpadov z gumy získaných na laboratórnom zariadení. Optimalizácia procesu ekologického spracovania odpadov z gumy na laboratórnom prototypovom zariadení, analýza produktov pyrolýzy a výskum možných aplikácií plynných, kvapalných a tuhých produktov pyrolýzy gumy. Návrh modelového prototypového mobilného zariadenia a jeho verifikácia v praxi.
Druh projektu:EUREKA ()
Pracoviště:Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Identifikace projektu:EUR3866/UK07 (komplementárny projekt k E!3866)
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0