23. 10. 2019  4:06 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Ekologické spracovanie odpadu z gumy mobilným zariadením.

Garant: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Spracovanie technickej štúdie a na jej základe vypracovanie návrhu modelového laboratórneho prototypového zariadenia na ekologické spracovanie odpadov z gumy pyrolýzou, resp. pyrolýze podobnými postupmi. Hodnotenie zloženia, chemických parametrov a potenciálneho využitia produktov vznikajúcich pri spracovaní odpadov z gumy získaných na laboratórnom zariadení. Optimalizácia procesu ekologického spracovania odpadov z gumy na laboratórnom prototypovom zariadení, analýza produktov pyrolýzy a výskum možných aplikácií plynných, kvapalných a tuhých produktov pyrolýzy gumy. Návrh modelového prototypového mobilného zariadenia a jeho verifikácia v praxi.
Druh projektu:EUREKA ()
Pracovisko:Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:EUR3866/UK07 (komplementárny projekt k E!3866)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0