12. 12. 2019  13:13 Otília
Akademický informační systém

Projekty


Vlastnosti roztokov komplexov Cu(II) a Fe(II) s terapeuticky účinnými ligandami.

Garant: prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko ()
Pracoviště:Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikace projektu:SK-MAD-004-06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:05. 06. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0