9. 12. 2019  10:54 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Vlastnosti roztokov komplexov Cu(II) a Fe(II) s terapeuticky účinnými ligandami.

Garant: prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko ()
Pracovisko:Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:SK-MAD-004-06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:05. 06. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0