22. 8. 2019  5:33 Tichomír
Akademický informačný systém

Projekty


Zlepšenie a rozvoj povedomia o ekológii v Srbsku

Garant: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Katedra výrobnej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:SM_SCM-C037B06-2006 (RS) IDEAS
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2007
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0